Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

Kwiecień-3-14

Anna Banasiak.

posted by Agnieszka

***

Miło mi poinformować, że nasza koleżanka Anna Banasiak została medalistką Mistrzostw Świata w
PoEzji Londyn 2014.Wręczenie medali nastąpi podczas uroczystej gali Światowych dni Poezji w
Warszawie.
Dla Ani gorące gratulacje i życzenia dalszych sukcesów poetyckich składa w imieniu www.poetika.pl Agnieszka Battelli.

***


II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału

w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych

Regulamin:

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni

jak i zrzeszeni w związkach twórczych.

2.Należy nadesłać zestaw 4 wierszy o tematyce miłosnej, nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i w internecie.

3.Nadesłane wiersze powinny być w 4 egzemplarzach, w wydruku maszynowym

lub komputerowym,w formacie A-4, podpisane godłem (słownym , nie znakiem graficznym).

4.To samo godło powinno widnieć na drugiej zaklejonej kopercie zawierającej dane autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.

5.Termin nadsyłania zestawów :15 maja 2014 roku(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul.Zjednoczenia 55

76-248 Dębnica Kaszubska

z dopiskiem „Antałek”

6.Profesjonalne jury przyzna następujące nagrody:

I nagroda 1000zł plus „Antałek miodówki”

II nagroda 800 zł

III nagroda 600 zł

Jedno wyróżnienie 500 zł

Dwa wyróżnienia po 400 zł dla młodych twórców. (Prosimy o zaznaczenie przy godle literką M tych poetów, którzy do 15 maja 2014 r. nie skończą 20 lat)

Jedno wyróżnienie 300 zł dla twórcy z Pomorza.(Tu prosimy o literkę P przy godle).

7.Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród.

Wręczenie nagród jest przewidziane w sobotę 21 lub 28 czerwca 2013 r.

8.Nagrody należy odebrać osobiście .W uzasadnionych przypadkach przez osobę upoważnioną. Nagród nie wysyłamy pocztą.

9.Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.

10.Laureata pierwszej nagrody obejmuje roczna karencja od udziału w następnej edycji.

11.Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

12.Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych wierszy w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

jerzy-fryckowski@wp.pl

***
W dniu dzisiejszym otrzymałam przemiłą wiadomość od naszej koleżanki Anny Banasiak.Otrzymała list od organizatorów konkursu „POETYCKIE WALENTYNKI” zawiadamiający o otrzymaniu I miejsca w konkursie. Serdecznie gratulujemy. Poniżej pełna treść zawiadomienia.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „POETYCKIE WALENTYNKI 2014r.

Na konkurs należało nadesłać do dnia 10.02.2014 od 1 do 5 własnych
utworów.
Celem konkursu było zachęcanie do pisania wierszy, fraszek i limeryków o
tematyce miłosnej. Walentynki sprzyjają pisaniu i są bardzo dobrą okazją. Temat
miłości jest niewyczerpany. Podobno – Kochać jest łatwo powiedzieć. Jednak w
twórczości przedstawiamy miłość w różnorodny sposób. Są utwory poważne i
wzniosłe,jak również traktujące temat nawet w żartobliwy sposób.
Na konkurs napłynęło 60 utworów o tematyce miłosnej.

W tegorocznej edycji Konkursu „POETYCKIE WALENTYNKI”
zostały przyznane następujące nagrody:

I miejsce Anna Banasiak, za zestaw wierszy
II miejsce Anna Piliszewska, za zestaw wierszy
III miejsce Regina Nachacz, za zestaw limeryków

Laureatom gratulują organizatorzy pani Halina Herbszt pomysłodawczyni
konkursu
oraz kawiarnia Mały-Książe z Berlina, która również w tym roku
przyłączyła się do konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Styczeń-30-14

POETYCKIE WALENTYNKI 2014

posted by Agnieszka

***
Otrzymane od zaprzyjaźnionej grupy poetyckiej w Niemczech.
Znów organizujemy konkurs walentynkowy. Zapraszamy! Zachecamy do pisania nowych wierszy o milosci! Prosimy o przyslanie wierszy dotychczas niepublikowanych najpozniej do dnia 10 lutego do godz. 10 ej. POETYCKIE WALENTYNKI 2014 „. Konkurs jest dla wszystkich osób dorosłych. Od 1 do 5 wierszy lub fraszek, limeryków przesłać na adres: konkurspoetycki@hotmail.com Podpisane godłem. Osobno w załączniku imię, nazwisko i adres oraz oświadczenie: Potwierdzam, że prace są mego autorstwa. Przystepując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Styczeń-28-14

Jan Szałowski pisze.

posted by Agnieszka

***
Jan Szałowski pisze.

A druga sprawa: od lutego ponoć w ‚Kalejdoskopie’ nie będzie stron PROPOZYCJE!

P.S. Planuję powiadomić na piśmie lub elektronicznie wydawców Kalejdoskopu, że w związku z tym po 25, czy iluś tam latach zaprzestaję kupna tego periodyku!!!

He he – trzeba gadzinom dać po oczach, bo dla durnych [wsobnych] felietonów pisanych przez wzajemnie zaprzyjaźnione ze sobą grono, periodyku tego kupować nie warto!

Styczeń-20-14

„Róże dla Różewicza”

posted by Agnieszka

***

„Róże dla Różewicza” – podobno miało być, a nie było. Wiadomość do umieszczenia otrzymałam na pocztę. Na imprezie nie byłam, bo ja jak zwykle w pracy, ale koleżanki i koledzy powoli się przyzwyczajają. Wczoraj otrzymałam telefon z pytaniem od jednej z autorek, kiedy to będzie? Niestety nie wiem, bo organizatorem jest Henryk Zasławski z ramienia Ośrodka Kultury Górna. Ale do trzech razy sztuka. Organizatorom życzę powodzenia.
Dzisiaj za oknem śnieg.Trochę to komplikuje życie, ale dzieci wreszcie będą mogły pojeździć na sankach.Kto z nas nie pamięta wypieków na policzkach gdy mama zabierała nas mokrych w jednej rękawiczce do domu.Może autorom uda się odtworzyć te niezwykłe emocje w wierszach.Zapraszam do pisania i przysyłania na stronę. Agnieszka Battelli.

Grudzień-30-13

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

posted by Agnieszka

***

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W 2014 ROKU ŻYCZY www.poetika.pl

Tags:
Grudzień-6-13

Turniej 1-go wiersza

posted by Agnieszka

***
Grupa literacka „Centauro” przy Ośrodku Kultury
„Górna” (Łódź, ul. Siedlecka 1)
informuje, że z ok. 30 lat spotkań poniedziałkowych Grupy
w dniu 2.12.2013 odbył się Turniej 1-go wiersza,
nawiązujący do tradycyjnego wieloletniego łódzkiego Turnieju o Puchar
Wina
(który odbywał się corocznie w ŁDK).
Jury w składzie:
Barbara Maciejewska (przewodnicząca)
oraz Rafał Gawin i Szymon Domagała Jakuć
przyznało 3 nagrody:
* I nagroda dla dla Andrzeja K. Brzozowskiego
(zwycięzca otrzymał dodatkowo ufundowaną przez Piotra Groblińskiego
„nagrodę winną”)
* II nagroda dla Kacpra Płusy
* III nagroda dla Zdzisława Muchowicza.

Z podziękowaniem i poważaniem:

Henryk Zasławski
w imieniu Organizatorów
tel. 42-684-66-47
(najbardziej dostępny w poniedziałki w godz. 17-18)

Listopad-18-13

Artur Fryz

posted by Agnieszka

***
Artur Fryz.
Osiemnasty listopada 2013 roku. Smutne spotkanie z Arturem Fryzem.Trumna, zimno kościoła i moje myśli.A w nich zielone stoliki, ściereczka w kratkę i pojemniczki z jedzeniem. Nasze rozmowy o egzystencji, filozofii, innym postrzeganiu świata.Wspólna próba rozumienia niezrozumiałego.Patrzymy na liście, korę drzew bo warto to zapamiętać.Trumna na ramionach, a ja wciąż widzę Ciebie przy zielonym stoliku z kubkiem kawy. I takiego chcę Cię pamiętać, czytającego wiersze nawet tym dla których nie były ważne. Żegnaj.
Agnieszka Battelli

Listopad-17-13

Pogrzeb Ś. P. Artura Fryza

posted by Agnieszka

***

Pogrzeb Ś. P. Artura Fryza odbędzie się w poniedziałek 18 listopada godz. 12.00 w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kutnie-Łąkoszynie.