Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

Archive for Sierpień, 2011

Sierpień-31-11

Józef Jusiel

posted by Agnieszka

***

Polana
.
Nad polaną
chmury płyną
na polanie mgły już giną
Nad polaną motyl lata
Na polanie szukam lata
Nad polaną grom się toczy
Nad polaną twoje oczy
Na polanę cień się skrada
Na polanie noc zapada

Sierpień-31-11

Zenon Cydzik

posted by Agnieszka

***

Ulica Bałut
.
Domy Spornej,
po tynku wspomnienia
płaty wilgoci, geometria bezładna
staruszka po węgiel drepcze przez bajoro
talerz kosmosu widziany przez okno…
Nowy blok świeżością roześmiany
Okna dumnie ślą słońcu promienie
Cieśla siekierą rąbał ociosy na oko
Gładkie tynki kładzie robot bezduszny
Wyniosłość tej bryły przypomina mi o starości.

Sierpień-31-11

Jolanta Miśkiewicz

posted by Agnieszka

***

Niewinna
.
Choć surówka niby ta sama
smak ma jednak zupełnie inny.
Synowi się muszę tłumaczyć:
ja niewinna, to ocet winny.

Sierpień-15-11

Roman Cybułka

posted by Agnieszka

***

Dwa światy
.
Jedna jest ziemia, ale dwa światy,
Czy tak na pewno miało być?
Wolałbym dzisiaj być bogaty,
Bo w zgodzie z biedą trudno żyć.
.
Chciałbym ją zmusić do rozstania,
Z taką przyjaźnią jest mi źle,
Szukam dobrego rozwiązania,
By poczuć ulgę nie tylko w śnie.
.
Jedna jest ziemia i jedno życie,
Ono tak krótko przecież trwa,
Gdzie i dlaczego tak pędzicie?
Czy dla tych pierwszych będą dwa?
.
Ruszyłbym w drogę choćby w tej chwili,
By znikający gonić świat,
Myślę że by mnie nie wpuścili,
Z biedą co kocha niczym brat.
.
Jedna jest ziemia, ale dwa światy,
Czy ktoś popełnił kiedyś błąd?
Nie dał mi szansy być bogatym?
Dlatego ciągle mam pod prąd?
.
Chęci zmuszają mnie do zmiany,
Czuję że dłużej tak się nie da,
Zaczynam robić jakieś plany,
Ale niweczy wszystko bieda.
.
Chociaż pustkami portfel świeci
To nie poddaje się w tej grze,
Marzenie nowy płomień wznieci,
Nadzieja dobrze o tym wie.
.
Chociaż pustkami portfel świeci,
I smak niedoli dobrze znam,
Rodzina, żona oraz dzieci,
To jest bogactwo jakie mam.

Sierpień-14-11

Trawnik kultury – 6 sierpnia 2011

posted by Agnieszka
Sierpień-14-11

Jolanta Barczyńska

posted by Agnieszka

***

Posłuchaj poezji

*
Popatrz w moją stronę
Zaczerpnij łyk poezji
Słuchaj
Jak wibruje spirala znaczeń
Na otwartej przestrzeni
Jak tęsknota
Goni marzenie
W twojej duszy
W mojej duszy
Grają nieposkromione emocje
Zatrzymują przechodzących
Obok ławeczki Tuwima
.
Razem ze mną
Zostawiaj ślady
Na trawnikach kultury

Sierpień-6-11

Trawnik Kultury 2011 6 sierpnia

posted by Agnieszka

***

ZAPRASZAM na ławeczkę Tuwima

SOBOTNIE TRAWNIKI PEŁNE KULTURY

Trawnik Kultury 2011

6 sierpnia, od 17.00


17.00-21.00 Zwiazek Literatów Polskich/ Koło Młodych ZLP/ Agnieszka Battelli – recital


Sierpień-4-11

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

posted by Agnieszka

***

Regulamin

XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Milowy Słup”

Konin 2011

Cele konkursu:

– inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej

– ujawnienie talentów

– stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Zasady:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.

2. W konkursie nie mogą brać udziału dwukrotni zdobywcy głównej nagrody w poprzednich edycjach.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.

4. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.

5. Zestawy niespełniające warunków podanych w punktach 2 i 3 nie będą uwzględniane przez jury.

6. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

8. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 9 września 2011 roku.

2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
z dopiskiem: Milowy Słup

Ogłoszenie wyników:

1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 21 października 2011 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

2. Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.

3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

4. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Prezydenta Miasta Konina

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Koninie

Towarzystwo Przyjaciół Konina

Główny sponsor konkursu: Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.mbp.konin.pl