Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

Archive for Wrzesień, 2011

Wrzesień-24-11

„KONKURS NA PIOSENKĘ”

posted by Agnieszka

***

REGULAMIN „KONKURSU NA PIOSENKĘ” OGŁOSZONEGO W ROKU CZESŁAWA
MIŁOSZA
Organizatorzy: Polskie Radio Łódź
Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ
Nagrody:
- główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź – 2 tysiące złotych
- dla wyróżnionych – nagrody rzeczowe
- wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze
tomików pokonkursowych
Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu
zamykającym konkurs.
W skład jury wchodzą : prof. Jacek Brzozowski – przewodniczący, prof. Krystyna
Pietrych, dr Tomasz Cieślak.
Zasady uczestnictwa:
- konkurs ma charakter otwarty
- do udziału zapraszamy twórców niezrzeszonych i zrzeszonych w związkach
twórczych
- prace – zawierające 1 utwór – należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo
godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres,
telefon, mail)
- dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora
- każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw
- nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane / autor proszony jest o
załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy – „Niniejszym oświadczam,
że praca …. jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich”.
- prace – w formie wydruków komputerowych – W 1 EGZEMPLARZU – należy
nadsyłać do 31 grudnia 2011 r. pod adresem: Polskie Radio Łódź, ul.Narutowicza
130, 90-146 Łódź
- organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów.
Sprawy organizacyjne:
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2012 r. w Polskim
Radiu Łódź
- autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste
wręczenie nagród
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku
pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do
cytowania tych utworów w mediach
- tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2012 r.
- autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na
uroczystą promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają
tomiki w prezencie
- uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku – na koszt
własny autorów
- osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – JOANNA SIKORZANKA -
j.sikorzanka@radiolodz.pl / 0-42-6753-952

Wrzesień-24-11

Wernisaż 1 października 2011 r

posted by Agnieszka

***

Właściciel Galerii Sztuki „Mała Galeria” i Autorka Lalka Dudek (Teresa Urbańska) uprzejmie zapraszają dnia 1 października 2011 roku o godzinie 13.00 do Galerii Sztuki „Mała Galeria” „Pocztówki” Orliki”w Piotrkowie Trybunalskim na spotkanie z okazji wernisażu wystawy ; i srebro, i złoto „Pocztówki” Orliki” Wystawie towarzyszyć będzie promocja limitowanej edycji kart pocztowych – reprodukcji 12 obrazów z cyklu „Orliki 2012″ Spotkanie i wernisaż poprzedzi mini recital Agnieszki Battelli Wystawę można oglądać przez dwa tygodnie.

Wrzesień-21-11

23 września g.17:15 -Gość Piotr Grobliński

posted by Agnieszka

***
W związku z chorobą Artura Fryza gościem spotkania AGNIESZKA BATTELLI ZAPRASZA
będzie PIOTR GROBLIŃKI
Spotkanie odbędzie się 23 września 2011 roku o godzinie 17:15
Przedgość
PIOTR ADAMUS
17:30 Gość
PIOTR GROBLIŃSKI
18:00 Dżemowa trybuna poetów ( brzoskwiniowa)
18:30 Melancholia – Zakończenie spotkania
19:05 – 21:00 Pogaduchy
Miejsce spotkania : Łódzkie Centrum Społeczne M.S.Łódź
ul.Rewolucji 1905 r. Nr 46 ( w podwórku)

***

Przez liście,
na twarz pada słońce.
To ostatnie promienie lata,
dotykają ciała.
Znów otulę się kocem
i czekać będę
na następne lato,
z nadzieją,
że będzie mi dane.
*
I NAGRODA w Turnieju Jednego Wiersza pt. ” Lato jeszcze”
***
Tłumaczenie Katarzyna Kuczborska-Przybylska
*
A travers les feuilles
Le soleil touche mon visage.
Ses derniers rayons
Touchent mon corps.
Je me cacherai de nouveau sous une couverture
Et j’y attendrai la nouvelle saison d’ été
Moi,pleine d’espoir
De m’y retrouver dans celle-ci.

Wrzesień-12-11

Janusz Janyst

posted by Agnieszka

***

Wiersze o przyrodzie i przemijaniu
.

Kolejny arkusz poetycki Magdaleny Cybulskiej wydany przez Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” nosi tytuł „Lato mirabelek”. Autorka, z wykształcenia biolog, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (niedawno obroniła pracę doktorską). Jako poetka debiutowała w czasach licealnych publikacją w szkolnym tomiku poetyckim. Jej utwory ukazywały się następnie w kilku almanachach pokonkursowych, były też drukowane w czasopismach „Akant”, „Arterie”, „Kalejdoskop”, „Tygiel Kultury”. Cybulska została laureatką około dwudziestu konkursów poetyckich – w tym roku zdobyła I nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Grupę Literacką „Centauro”.
Najnowszy zbiór obejmuje 31 wierszy. Tak jak w wydanym wcześniej „Życiu zapisanym na kartkach” mamy tu na ogół do czynienia z liryką „głosu bezosobowego”, bowiem nieczęsto pojawia się pierwsza osoba liczby pojedynczej. Autorka „maluje” w swych utworach przyrodę, krajobraz wiejski, „bohaterami” czyni rośliny, drzewa, owady, ptaki, przydrożny krzyż, zapomniane kapliczki, opuszczoną chałupę, nieczynny młyn, ale też kilkoro starych ludzi, mieszkańców wsi. Narracja poetycka nosi cechy kontemplacyjne, afirmatywne, tchnie spokojem. Fascynacja detalem nie wyklucza refleksji egzystencjalnej („człowiek jest niczym kamyk/ wrzucony do stawu życia/ zostawia kręgi na wodzie/ potem tafla staje się idealnie gładka”). Wczucie się w rytm przyrody, na który składa się umieranie, implikuje mocne zaznaczenie świadomości przemijania. W tym dopiero kontekście przychodzi myśl o szczęściu („szczęście to jedna chwila/ gdy świat jest taki/ jaki być powinien/ krajobraz nie wymaga poprawek”).
Szlachetność formalna – rozmaitość i subtelność zastosowanych przez poetkę środków językowych sprawiają, że czyta się te wiersze tyleż z satysfakcją intelektualną, co estetyczną.
.
Janusz Janyst

Wrzesień-11-11

Hanna Prosnak

posted by Agnieszka

***
Tautogram
.
Poranek
.
Po prostu pięknie.
Poranek, płynie,
pośpiewują ptaki.
.
Pasmo poświaty
pozostawia
plamę przejasną.
.
Pierwszy przechodzień
policzek poddaje
promieniom.
.
Pamiętasz podobny poranek?

Wrzesień-11-11

Jolanta Miśkiewicz

posted by Agnieszka

***

Głupi palindrom
.
Puk, puk,puk – to Krak i kruk,
Kurki karle ot kup, kup, kup…
Kot tak mota – rum i krok.
Korki, mur – atom, kot, tok.
Ararat ma ara, um tarara.
Ararat mu ara: am! Tarara.
Bób ot mamo rób. Akt rób.
Oto akt i bób.
Bób i tka oto bór. Tka bór omam – to bób.
Mat to sęk. Akron am Prot.
Trop ma norka. Kęs ot tam.
Kora z akra! A pilno!
On – lipa… Arka za rok…
Ala: mam kata. A los? Trop, ot sam mur.
Rum – mas to port.Sola? Atak mam – Ala!

Wrzesień-11-11

Agnieszka Battelli

posted by Agnieszka

***
Wiklinowy koszyk – lipogram bez „z”.
.
Wiklinowy koszyk,
uniósł sen,
do domu w lesie snów,
gubiąc owoce nocy.
.
.
Wiklinowy koszyk – lipogram bez „z” i „a”.
.
Wiklinowych witek
tyle,
że są.

Wrzesień-6-11

Roman Cybułka

posted by Agnieszka

***
Moja wróżba
.
Chcesz znać przyszłość, to przyjdź do mnie,
Powiem prawdę, wezmę skromnie,
Dam wskazówki, dam przestrogi,
Kto przyjaciel, a kto wrogi.
.
Daj, niech oczy Twe otworzę,
Wróżba wiele zmienić może,
W moje słowa warto wierzyć,
Co wywróżę zechciej przeżyć.
.
Dzięki mojej przepowiedni,
Są bogaci, byli biedni,
Więc zasługą to jest czyją?
Że w luksusie sobie żyją.
.
Wiedza towar-to kosztuje,
Bez niej nic się nie zyskuje,
Jasno widać, że pomogę,
Na właściwą trafić drogę.
.
Niema sensu dłużej zwlekać,
Szczęście może nie chcieć czekać,
Ja uczulę Twoje zmysły,
Na okazje, by nie prysły.
.
Kto narzeka, a nie działa?
Krótko mówiąc, daje ciała,
Szczypta chęci i odwagi,
Wzmocni efekt mojej magii.
.
Porusz głową, użyj dłoni,
Piękna przyszłość się odsłoni,
Sukces pewny, bo metoda,
Niezawodna, choć nie młoda.

Wrzesień-6-11

Magda Cybulska

posted by Agnieszka

***
Podczas zachodu słońca wylał się
sok malinowy Panu Bogu. Ziarenka piasku
posklejały się ze sobą i powstała plaża.