Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Listopad-15-10

KONKURS NA OKTOSTYCH

posted by Agnieszka

***

Na prośbę red. Joanny Sikorzanki umieszczam regulamin konkursu i zachęcam do udziału. Agnieszka Battelli.

KONKURS NA OKTOSTYCH
Polskie Radio Łódź i Uniwersytet Łódzki ogłaszają w 30. rocznicę śmierci Jarosława Iwaszkiewicza KONKURS NA OKTOSTYCH.
Główna nagroda to kilka tysięcy złotych oraz cenne nagrody rzeczowe.
Konkurs honorowym patronatem objęła córka Poety – Maria Iwaszkiewcz.
Prace oznaczone godłem prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2011 r. pod adresem:
Polskie Radio Łódź
ul. Narutowicza 130
90 – 146 Łódź
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS NA OKTOSTYCH”.

REGULAMIN KONKURSU NA OKTOSTYCH
Organizatorzy: Polskie Radio Łódź
Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ
> Nagrody:
> – główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź – kilka tysięcy złotych
> – dla wyróżnionych – nagrody rzeczowe
> – wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze
tomików pokonkursowych
> Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu
zamykającym konkurs.
> Zasady uczestnictwa:
> – konkurs ma charakter otwarty
> – do udziału zapraszamy twórców niezrzeszonych i zrzeszonych w związkach twórczych
> – prace – zawierające 1 utwór należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo godło
powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, mail)
> – dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora
> – każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw
> – nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane / autor proszony jest o
załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy – „Niniejszym oświadczam, że
praca …. jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich”.
> – prace – w formie wydruków komputerowych – należy nadsyłać do 31 stycznia 2011 r.
pod adresem: Polskie Radio Łódź, ul.Narutowicza 130, 90-146 Łódź
> – organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów
> Sprawy organizacyjne:
> – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2011. w Polskim Radiu Łódź
> – autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste
wręczenie nagród
> – organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku
pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do cytowania
tych utworów w mediach
> – tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2011 r.
> – autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na uroczystą
promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają tomiki w
prezencie
> – uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku – na koszt własny
autorów
> – osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – JOANNA SIKORZANKA -
j.sikorzanka@radiolodz.pl / 0-42-6753-952

Add A Comment