Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Kwiecień-18-13

Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

OŚRODEK KULTURY „GÓRNA” / tel. 42-684-66-47, 501-180-652, animatorzy@gorna.pl
STREFA KULTURY OTWARTEJ / tel. 501-180-632, strefa@gorna.pl
www.gorna.pl| www.facebook.com/osrodekkultury.gorna
GRUPA LITERACKA „CENTAURO”

Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” ogłasza przyjmowanie prac
na mający ponad trzydziestoletnią tradycję Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

> Prace należy nadesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu pod adresem
Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” (ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź)
z dopiskiem „Debiuty” do dnia 31.V.2013.
> W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy, w dziale prozy od 1 do 6 stron.
> Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
> Prace należy oznaczyć godłem.
W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
Imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.
Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Grupa Literacka „Centauro”
Henryk Zasławski
Ośrodek Kultury „Górna”
Koordynator ds. działalności kulturalnej
Andrzej Drańczuk

Add A Comment