Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

***

Spotkanie z poetą pogranicza i środka
23 IV 2013 r. w łódzkiej WiMBP im. J. Piłsudskiego gościem Piotra Groblińskiego był Artur Fryz, poeta, autor piosenek, krytyk literacki i animator kultury. Opowiadał o swojej piątej książce poetyckiej: klatka schodowa kieszeń minotaura. Od kilkunastu lat organizuje ogólnopolski festiwal i konkurs literacki „Złoty Środek poezji” w Kutnie. Prowadzi cykliczne spotkania z pisarzami oraz warsztaty literackie.
Dla Artura Fryza, podobnie jak dla Edwarda Stachury, „pisarstwo jest losem i sposobem istnienia”, literatura powinna być komentarzem do Księgi. Pisarz wykracza poza granice ortodoksji, uznając herezję za wyzwanie duchowe. W poezji Fryza widać fascynację językiem biblijnym. Poeta pragnie „wyrazić niewyrażalne”, w ostatnim tomiku uprawia syntezę sztuk, tworząc słowoobrazy wypełnione „muzyką światła”.
Mistrzami poetyckimi autora Wspólnych miejsc są Kochanowski, Norwid (poeta głęboko teologiczny) i Czechowicz. Ceni twórczość Herberta i Rymkiewicza.
Artura Fryza można nazwać artystą pogranicza, którego interesują kategorie „inności i wykluczenia”, łączenie klasycyzmu z awangardą.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kultury artystycznej. Profesor Andrzej Marian Bartczak nazwał Artura Fryza „poetą istotnym” i poruszył temat rzeczowości i niedorzeczności poezji. Zadał pytanie, czy dzieło może być niedorzeczne? Bartczak dostrzegł powinowactwa poezji Fryza w zakresie eksperymentowania przestrzenią z malarstwem Wassilego Kandinskiego i Paula Klee. Podczas spotkania zaistniał swoisty dwugłos poetycki. Poeta i badacz literatury Przemysław Dakowicz czytał Rozmowy Umarłych z tomu Place zabaw ostatecznych, zaś Artur Fryz wiersz z nowego tomiku tym utworem Dakowicza inspirowany. Poetka dr Hanna Prosnak wspomniała o uzasadnionej brutalizacji języka, w odniesieniu do scen ukrzyżowania Jezusa Chrystusa.
Kutnowski twórca przedstawił najbliższe plany pisarskie. Obecnie pracuje nad cyklem wykładów: Geografia polskiej poezji współczesnej, w których bada kategorię przestrzeni w twórczości i życiu poetów polskich (m.in. Szymborskiej, Herberta, Białoszewskiego Rymkiewicza, Różewicza, Tkaczyszyna-Dyckiego, Kassa) oraz książką poświęconą artystom związanym z dziejami Kutna.
Spotkanie w łódzkiej bibliotece wywołało pozytywny odbiór publiczności. Największe wrażenie wywarły wiersze: klatka schodowa, kometka i jak to się nosi/1. Czytelnikom podobał się wieloznaczny język autora, próba zbliżenia sfery sacrum i profanum oraz motyw zagubienia człowieka we współczesnej „kieszeni minotaura”.

Anna Banasiak

Add A Comment