Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

***

W dniu 27 lutego 2014 roku w ramach I Światowego UNISONO Poetycko-Literackiego,
odbyło się spotkanie literackie będące jednym z najważniejszych punktów trzydniowego
programu. To znaczące wydarzenie miało miejsce w Domu Łódzkim w Brukseli, gdzie
przedstawiciele świata literatury w obecności Konsula Generalnego Ambasady RP w Belgii
Pana Piotra Adamiuka wygłaszali swoje prelekcje. Osobą reprezentującą Ziemię Łódzką
był Piotr Kasjas, który przybliżył uczestnikom, jak toczy się życie literackie w mieście
Łodzi.

Oto tekst w/w prelekcji:

WSZYSTKIE BARWY POEZJI ZNAJDZIESZ…..W ŁODZI

PRZYSZŁEJ STOLICY POLSKIEJ POEZJI

Wstęp: osobista refleksja,

poezja ma wiele definicji, dla jednych jest to akt sztuki, dla drugich jest
umiejętnością zawierania emocji, a dla jeszcze innych zaginionym głosem Boga. Dla mnie
jest ona życiową blizną i chwilą, która mnie kształtuje – Piotr Kasjas.

Łódź i poezja – pierwsze, co narzuca się w sposób jak najbardziej naturalny to: Tuwim.
Z okazji Roku Tuwima odbyło się w 2013 roku szereg inicjatyw bardziej lub mniej
interesujących, a z artystycznych projektów zdecydowanie wyróżniły się te teatralne:
Tu-Wim w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego (Teatr Powszechny) i Urok Tuwima Konrada
Dworakowskiego (Teatr Pinokio). Frapujące też okazało się zaprezentowanie przez łódzkich
poetów wierszy inspirowanych twórczością Tuwima (Dom Literatury).

Ale przecież poetycka Łódź nie samą historią stoi. Jednym tchem wymienić można uznanych
współczesnych poetów, którzy mają rozpoznawalny poetycki głos w polskim środowisku
literackim. To młodo literackie środowisko tworzą: Jerzy Jarniewicz, Marek Czuku,
Przemysław Owczarek, Robert Rutkowski, Przemysław Dakowicz, Krystyna Stołecka,
Małgorzata Skwarek-Gałęska, Magdalena Cybulska, Justyna Fruzińska czy Szymon
Domagała – Jakuć. Ci znakomici Poeci doskonale promują łódzką twórczość poprzez
wysoki poziom własnej poezji.

Łódź jest miastem szczególnie poetyckim, w którym działają struktury obu najważniejszych
związków zrzeszających literatów. Część poetów należy do Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, inni są członkami Oddziału Łódzkiego Związku
Literatów Polskich, jest też wielu poetów niezrzeszonych, ale należących do grup czy kół
literackich, których spora ilość jest w Łodzi.

Jednym z najbardziej znaczących środowisk literackich, biorąc pod uwagę ilość wybitnych
poetów oraz 30 LETNI STAŻ istnienia, jest grupa o nazwie Centauro, którą kieruje
charyzmatyczny Pan Henryk Zasławski.

Dla większości łódzkich literatów słowo Centauro kojarzy się z Ośrodkiem Kultury na
Górnej (ul. Siedlecka). W każdy poniedziałek odbywają się tam spotkania autorskie, które
gromadzą, jak to szef grupy, Henryk Zasławski, zwykł mawiać, (…) „śmietankę literacką
Łodzi” Grupę stanowią ludzie różnych zawodów i profesji, których połączyła pasja do
literatury. Każdy może przyjść na spotkanie i zaprezentować swoją twórczość. Wielu
znakomitych pisarzy i poetów zaczynało w Centauro swoją przygodę z literaturą. Niektórzy
opuścili mury ośrodka na Górnej i poszli własną literacką drogą, zakładając własne grupy
poetyckie i organizując spotkania literackie.

Na szczególną uwagę zasługują postaci, miejsca oraz wydarzenia opisane poniżej, które są
zarazem wyznacznikami łódzkiego rytmu życia poetyckiego.

Agnieszka Battelli – poetka, pieśniarka, która jest także pedagogiem, zajmującym się
szkoleniem emisji głosu, arteterapeutką pracującą w jednym z łódzkich szpitali. Agnieszka,
jako pierwsza z tych najwybitniejszych „dzieci” Henryka Zasławskiego, opuściła grupę i
przez wiele lat prowadziła spotkania w Barze Mlecznym przy ul. A. Struga, które
zaowocowały kilkoma almanachami. Agnieszka Battelli prowadzi działalność kabaretową,
estradową oraz wydawniczą. Jest współzałożycielką kabaretu Pętla ósemki, nawiązującego
do tradycji kabaretu literackiego, co jakiś czas występuje z recitalami, podczas których łączy
poezję śpiewaną z tą mówioną, w czym wspomagają ją zaproszeni goście. Jest ona także
właścicielką poetika.pl – wydawnictwa i zarazem portalu poetyckiego. Serdecznie
wszystkich zaprasza na comiesięczne piątkowe warsztaty literackie z serii: Agnieszka
Battelli zaprasza. Warsztaty prowadzi wielka znawczyni literatury, przyjaciółka poetów Pani
dr Hanna Prosnak, autorka kilku znaczących tomików poezji.

Kolejną, ważną postacią jest Małgorzata Skwarek-Gałęska – poetka, bibliotekarka,
animatorka kultury, kobieta posiadająca niesłychanie wiele pozytywnej energii. Od lat
prowadzi ona spotkania przy Stoliku Poetyckim, gdzie grono stałych bywalców prezentuje
swoją twórczość. Od czasu do czasu mają miejsce wyjątkowe wieczory poetyckie, których
gośćmi honorowymi są poeci nie tylko z ziemi łódzkiej. Stolik Poetycki przez kilka lat miał
swój kącik w Café pod Atlasami, od jakiegoś czasu poeci zasiadają przy stoliku w kawiarni
U Milscha, nastawionej bardzo życzliwie do ludzi kultury i sztuki. Małgorzata Skwarek-
Gałęska przybliża także sylwetki poetek-bibliotekarek, zaprasza je na pokład Katamaranu
Bibliotecznego, projektu firmowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Małgorzata jest również organizatorką Katamaranu Literackiego, na który zaprasza
znamienitych autorów z całej Polski i spoza jej granic. Spotkania najczęściej odbywają się w
Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych (AOIA). Gośćmi tych cyklicznych
wydarzeń byli m.in. tacy uznani twórcy jak: Kazimierz Burnat z Wrocławia, bardzo twórcze
kaliskie autorki: Aneta Kolańczyk i Iza Fietkiewicz-Paszek. Pod koniec wakacji 2013 r. w
ramach katamaranu i z patronatem gazety Na Stronie ( czasopismo redagowane przez poetów
i skierowane nie tylko do poetów), odbyła się Biesiada Literacka, której głównymi
bohaterami byli promotorzy ojczystej mowy i poezji w świecie: Piotr Kasjas i Dariusz
Bereski. Katamarany w większości poświęcone są poezji, często towarzyszy im muzyka
akompaniujących na gitarze bardów oraz wystawa malarstwa łódzkich artystów, do których
zdecydowanie należy Zdzisław Muchowicz – artysta malarz, poeta, erudyta, pedagog,
maratończyk. Najlepszy malarz wśród łódzkich poetów i najlepszy poeta wśród łódzkich
malarzy.

Piszący łodzianie stanowią bardzo ważny procent społeczeństwa ziemi łódzkiej, tworzą koła,
związki, stowarzyszenia, organizacje. Tak się stało w 2011 roku na Osiedlu Radogoszcz –
Zachód. Przypadkowi ludzie znaleźli wspólną przestrzeń dla spotkań i rozmów – dyskusji o
swojej twórczości. Tym miejscem stała się osiedlowa biblioteka (Filia nr 28 MBP Łódź
Bałuty) przy ul. Motylowej i stąd wzięła się nazwa grupy poetyckiej Motyl, której
założycielami są: wspomniany Zdzisław Muchowicz oraz Zdzisław Wegenko – poeta,
pedagog, animator kultury.

W innej bibliotece, w Filii nr 11 MBP Łódź Bałuty przy ul. A Radka, od października 2012
roku w środy odbywają się spotkania grupy poetyckiej Powrót. Jej założycielka, autorka
pisząca dla dorosłych i dla dzieci, Jolanta Miśkiewicz, tłumaczy w następujący sposób
motywy działania grupy: „(…) powrót, do czego? Do dawnych wartości, do rymowanych
wierszy, do kropek, przecinków i wielkich liter, które znów będą na swoich miejscach. Będzie
to powrót do dawnych wzorców poetyckich. Staramy się jak najmniej udziwniać i stosować
jak najmniej tak obecnie modnych „przerywników”. Jeśli ktoś chce pisać tak jak my, to
serdecznie zapraszamy”. Patronem grupy jest Pan Mateusz Koprowski – redaktor
Wierszówki w tygodniku Angora. Jolanta Miśkiewicz jest też wiceprezesem Grupy
Literackiej Akant, działającej w pomieszczeniach dawnego Klubu Garnizonowego przy ul.
Tuwima. Kierownikiem grupy jest Bogumił Pijanowski – poeta, prozaik, autor piosenek.
Akant wydaje własny periodyk, będący swoistą kroniką działań literackich. Na jego łamach
prezentowana jest twórczość Akantowców oraz zapisy dyskusji na temat współczesnej
poezji, roli krytyki i charakterystycznych cech twórczości danego autora. Rok Tuwima grupa
zaakcentowała specjalnym zeszytem z wierszami zainspirowanymi twórczością tego
wybitnego łódzkiego poety.

Nie można również pominąć festiwalu Puls Literatury organizowanego przez Łódzkie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Festiwal znakomicie integruje środowisko twórcze i jest
on jedną z najbardziej opiniotwórczych imprez literackich w Polsce, a poezja zajmuje w nim
szczególne miejsce.

Do cukierni U Dybalskiego w każdy czwartek zaprasza Janusz Andrzej Berner, ochrzczony
swego czasu „łódzkim wikingiem” z racji wielkiego zamiłowania do kultury i tradycji tych
skandynawskich wojowników. Pomaga on debiutantom, kojarzy ze sobą autorów, aby mogli
oni zainicjować wspólne projekty artystyczne.

Bardzo cenną działalność prowadzi również Bałucki Ośrodek Kultury. Za niewielkie
pieniądze wydaje zeszyty poetyckie, co jest bardzo ważnym czynnikiem promującym
początkujących lub mało znanych jeszcze poetów. Spotkania promocyjne odbywają się
najczęściej w soboty.

Przez cały tydzień toczy się życie poetyckie w mieście Łodzi i często trzeba dokonywać
trudnych wyborów, gdzie się udać, bo wiele imprez kulturalnych nakłada się na siebie. Z tego
właśnie powodu krąży stwierdzenie, iż Łódź powoli staje się stolicą polskiej poezji.

Biblioteki, kluby, kawiarnie – to tam bardzo często można spotkać literata, porozmawiać z
nim, posłuchać jego utworów. Bardzo ważnym miejscem, gdzie dobrze czują się poeci jest
Dom Literatury (do niedawna jeszcze Śródmiejskie Forum Kultury) przy ul. Roosevelta –
ostoja i miejsce integracji łódzkich poetów. Pracują tam uznani twórcy słowa, Andrzej
Strąk, Rafał Gawin, Maciej Robert, Przemysław Owczarek, którzy są inicjatorami
ciekawych spotkań z prozaikami, filozofami, historykami, no i oczywiście z poetami.
Prowadzą warsztaty literackie dla uczniów liceów i studentów. W Domu Literatury
mieszczą się też redakcje ważnych łódzkich czasopism kulturalnych takich jak: Tygla
Kultury (red. nacz. Zbigniew W. Nowak) i Arterii (red. nacz. Przemysław Owczarek).
Na łamach obu periodyków poezja znajduje poczesne miejsce. Do każdego wydania Arterii
dołączany jest przynajmniej jeden tomik poetycki również seria Biblioteka Tygla Kultury
obfituje w wydawnictwa poetyckie. Współtwórcą Tygla Kultury był wybitny poeta
Zbigniew Dominiak. Pamięć o nim przywołuje Nagroda im. Zbigniewa Dominiaka
przyznawana w kategorii przekładów poezji polskiej na języki słowiańskie. Została ona
ufundowana przez Panią notariusz Małgorzatę Badowską, a od 2005 roku nagroda jest
objęta patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP. Inicjatywa fundatorki zbiegła się z
zamiarami przyjaciół Zbyszka z kręgu Tygla Kultury i propozycją slawistów z
Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbigniew Dominiak jest również patronem konkursu poetyckiego dla młodych twórców
Moje Świata Widzenie, corocznie organizowanego przez Tygiel Kultury wespół z
Bałuckim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oddziału łódzkiego
oraz Domem Literatury.

W Domu Literatury odbywa się też część imprez w ramach festiwalu Puls Literatury, to
wydarzenie ma na celu upowszechnianie literatury oraz rozwijanie czytelnictwa. Pod tym
samym adresem (Roosevelta 17) mieści się Stowarzyszenie Literackie im. K. K.
Baczyńskiego. Misją stowarzyszenia jest animacja i promocja najnowszej poezji
polskiej. Celem stowarzyszenia jest organizowanie zajęć warsztatowych rozwijających
twórcze zdolności, organizowanie seminariów teoretycznoliterackich, jak również prezentacja
szeroko rozumianej twórczości w formie spotkań autorskich i publikacji książkowych.
Od chwili powstania stowarzyszenie organizuje corocznie Konkurs Poetycki o Nagrodę im.
K.K. Baczyńskiego. Efektem tych konkursów jest m.in. nawiązanie stałego kontaktu z
laureatami głównych nagród i autorami wyróżnionych wierszy oraz publikacja ich poezji.

Śmiało można stwierdzić, że Łódź jest potęgą wydawniczą, a 50% produktu wydawniczego to
poezja.

Oficyna Wydawnicza Kwadratura, działającą przy Łódzkim Domu Kultury (ul.
Traugutta) jest prowadzona przez Piotra Groblińskiego – poetę, krytyka, felietonistę, autora
cenionego portalu e-kalejdoskop.pl. Specjalizuje się ona w publikowaniu poezji
współczesnej. Tomiki w formacie kwadratu są bardzo starannie wydawane, czemu
towarzyszy przemyślana kompozycja plastyczna.

eConn i Astra dopełniają obraz łódzkich wydawnictw, uwzgledniających w swojej ofercie
poezję. A Księgarnia Łódzka Nike (ul. Struga) jest wyjątkowo przyjaznym łódzkim poetom
miejscem, gdzie można nabyć także te bardzo niszowe pozycje wydawnicze.

Na koniec parę słów o samej Łodzi. Jak odnajduje się ona w tej poezji i czy w ogóle jest
obecna? Niektórzy autorzy wręcz ostentacyjnie i programowo pomijają wszelkie pierwiastki
łódzkie, „łódzkość” im nie leży i jakoś specjalnie nie zależy im, by była bohaterką czy
chociażby poetyckim tłem. Ale są wyjątki. Jan Janiak napisał cykl Sonetów Łódzkich,
Ignacy Bugno jest twórcą wzruszającego tomu dedykowanego wnukowi Przez nasze serca
płynie Łódź. Dariusz Staniszewski, co jakiś czas też drąży ową „łódzkość”. Uczynił to
chociażby w rymowanych Wybijankach prosto z głowy i w Koczkodancingu. W planach
jest wydanie antologii Łódź. Tkanina z wadami. Dawno już nie było takiego wydawnictwa
poświęconego wierszom o Łodzi. Budujące jest to, iż na zaproszenie do współtworzenia
antologii odpowiedziała z entuzjazmem przeszło setka autorów i to nie tylko z łódzkiego
podwórka, ale z różnych stron świata!

Czyli… Łódź poezją stoi, i niech tak już zostanie!

Tekst na podstawie ogólnodostępnych materiałów opracowali:

Dariusz Staniszewski i Piotr Kasjas.

Czytał: Piotr Kasjas Dom Łódzki w Brukseli

Bruksela, 27 lutego 2014

Piotr Kasjas (urodził się i wychował w Pabianicach koło Łodzi) – poeta, menadżer polskiej
kultury i sztuki, uczestnik międzynarodowych wydarzeń kulturalnych oraz europejskich
festiwali poetyckich. Autor trzech książek. Nagrodzony „Złotym Piórem”.

Współtwórca i prezes Organizacji Polonijnej na rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Polskiej
„GŁOS POLSKIEJ KULTURY” z siedzibą w Birmingham (UK). Działa w skupiskach
polonijnych m.in. na terenie szkół i parafii organizując warsztaty poetyckie i spotkania z
twórcami. Jest również organizatorem znaczących imprez i wydarzeń kulturalnych
promujących polską kulturę i sztukę na terenie Europy.

Dariusz Staniszewski (urodził się i mieszka w Łodzi) – poeta i bibliotekarz. Należy
do Koła Literackiego „Anima” i do Grupy Poetyckiej „Motyl”. Redaguje gazetę „Na
Stronie”. Pisze dla dorosłych i dla dzieci: wiersze, bajki, opowiadania, piosenki. Autor ośmiu
tomików poetyckich i arkusza poetyckiego. Twórca serii książeczek adresowanych do dzieci.
Jego utwory zamieszczane są w literackich antologiach i na portalach internetowych.
Laureat konkursów poetyckich. Prowadzący i uczestnik licznych spotkań autorskich,
współtwórca i koordynator projektów poetyckich.