Subscribe to Poetika – Portal Poetycki – Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki
Technorati
del.icio.us
Październik-3-13

Konkurs literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

Grupa Literacka „Centauro” przy Ośrodku Kultury „Górna” w Łodzi
ogłasza przyjmowanie prac na mający ponad trzydziestoletnią tradycję
konkurs literacki „DEBIUTY”.

* Prace należy nadesłać do dnia 15.XI.2013 w dwóch egzemplarzach
maszynopisu na adres: Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna”
(ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź) z dopiskiem „Debiuty”.

* W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy,
w dziale prozy od 1 do 6 stron

* Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

* Prace należy oznaczyć godłem.

* W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.

* Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Październik-10-11

Konkurs literacki „Śmierć Pegaza”

posted by Agnieszka

***
Grupa literacka „Centauro” w O.K. „Górna”
(93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1, tel. 684-66-47)
przedłuża do dn. 30.10.2011r.
II-ą edycję konkursu literackiego tematycznego:
„Śmierć Pegaza” – na upadek stuletniej księgarni
„Pegaz” w Łodzi.

Wiersz (wiersze) lub prozę do 4 stron maszynopisu
prosimy nadsyłać pod godłem na adres grupy (jw.)
z podaniem nazwy konkursu.
W dołączonej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem
prosimy podać imię, nazwisko, adres, telefon, ew. mail.
Bliższe informacje na spotkaniach „Centauro”.

Pozdrawiamy i dziękujemy…

Grupa literacka „Centauro”
przy Ośrodku Kultury „Górna” w Łodzi
Henryk Zasławski
42-684-66-47 (w. 23 i 28)