Subscribe to Poetika – Portal Poetycki – Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki
Technorati
del.icio.us
Luty-21-14

Janusz Janyst – Wiersze słowa owocowaniem

posted by Agnieszka

***

Wiersze słowa owocowaniem

.

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” opublikował niedawno zbiór wierszy Henryka Zasławskiego pt. Odwrócony krajobraz. Autor jest postacią znaczącą w łódzkim życiu kulturalnym. W latach 70-tych był przewodniczącym Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W roku 1980 założył grupę literacką „Centauro”, którą kieruje do dziś. Jest nieocenionym animatorem – systematycznie organizuje w domach kultury, klubach i bibliotekach spotkania poetyckie, wieczory autorskie, biesiady literackie i artystyczne. To człowiek o wyrazistych poglądach, niezrównany i pełen temperamentu prezenter, dyskutant, odważnie broniący zawsze wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Opublikował wcześniej dwa tomiki poetyckie – Kiedy otwiera się w nas szczelina (Wydawnictwo Łódzkie) oraz Stan wojenny poezji. Zapis czasu (”Centauro”). Jego wiersze drukowane były również w almanachach poetyckich oraz prasie.
Odwrócony krajobraz zawiera 35 utworów powstałych w różnym czasie, będących lirycznym przetworzeniem impulsów płynących z otaczającego nas świata. Poezja, określona przez autora jako „słowa owocowanie”, utrzymana jest w konwencji wiersza wolnego i pozbawiona językowych ozdobników. Stanowi emocjonalną i intelektualną reakcję na wydarzenia z bliższej i dalszej przeszłości, mówi też niekiedy o konkretnym człowieku. Poeta z równym zaangażowaniem pisze o Ignacym Janie Paderewskim, co o żarliwie modlącej się w kościele niewidomej lub dziewczynce zabitej podczas meczu krążkiem hokejowym. Ale bohaterami przekazu bywają także… wiewiórka lub stary dzban.
Osobną grupę tworzą wiersze dotyczące II wojny światowej, przywołujące tragedię Katynia, bohaterstwo walczących pod Monte Cassino, zapomniane groby żołnierzy polskich internowanych w Rumunii czy też zrównywane w PRL z ziemią groby AK-owców.
Zasławski, na poziomie ogólniejszych refleksji odnosi się do współczesności, do „czasu głupiego”, kiedy brakuje prawdy a tyle wciąż jest spraw do załatwienia, że „nie ma chwili na normalne życie”. Znajduje jednak w sobie optymizm: trzeba mieć nadzieję, wierzyć i kochać.

Janusz Janyst

Październik-3-13

Plenerowy turniej jednego wiersza

posted by Agnieszka

***

W sobotę 21.09.2013r. w plenerowym Turnieju jednego Wiersza organizowanym przez grupę literacką „Centauro” w łódzkich Łagiewnikach jury w składzie: Tadeusz Niezborała i Henryk Zasławski postanowiło
· Nie przyznać I nagrody
· Przyznać 2 równorzędne II nagrody tj. Jolancie Baczyńskiej i Barbarze Malczewskej
· Ponadto Nagrodę Specjalną (przyznaną przez założyciela grupy H. Zasławskiego) otrzymała seniorka (emerytowana nauczycielka) pani Janina Maria Sypniewska (za wiersz „Obietnice lata”)
Organizatorzy dziękują fundatorom nagród książkowych:
80-o letniemu Jubilatowi (któremu życzymy mnóstwo zdrowia i dalszej weny poetyckiej) panu Michałowi Szarganowi
oraz Wydawnictwu „Młyn”.

Kwiecień-18-13

Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

OŚRODEK KULTURY „GÓRNA” / tel. 42-684-66-47, 501-180-652, animatorzy@gorna.pl
STREFA KULTURY OTWARTEJ / tel. 501-180-632, strefa@gorna.pl
www.gorna.pl| www.facebook.com/osrodekkultury.gorna
GRUPA LITERACKA „CENTAURO”

Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” ogłasza przyjmowanie prac
na mający ponad trzydziestoletnią tradycję Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

> Prace należy nadesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu pod adresem
Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” (ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź)
z dopiskiem „Debiuty” do dnia 31.V.2013.
> W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy, w dziale prozy od 1 do 6 stron.
> Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
> Prace należy oznaczyć godłem.
W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
Imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.
Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Grupa Literacka „Centauro”
Henryk Zasławski
Ośrodek Kultury „Górna”
Koordynator ds. działalności kulturalnej
Andrzej Drańczuk

Październik-10-12

Wiersze niezamieszczone – Henryk Zasławski

posted by Agnieszka

***
.

Jest mroźny poranek lutego
tysiąc dziewięćset czterdziestego roku
jestem jeńcem Kraju Rad
prowadzonym
w nieznanym kierunku
w kieszeni na sercu
schowałem list od żony
o urodzeniu naszej córeczki
jest mroźny poranek lutego
jeszcze o tym nie wiem
jestem jeńcem Kraju Rad
prowadzonym
na rzeź do Katynia
.
nikt nie wypowiedział wojny
bezbronny jak baranek
jestem jeńcem Kraju Rad
kocham was
.
/Pamięci kpt. Adama Skalimowskiego/
.
28.XII.1990

Wrzesień-2-12

Nowy sezon poetycki

posted by Agnieszka

***

Wrzesień rozpoczyna nowy sezon poetycki. Przyniesie on z pewnością wiele spotkań z poezją, tak więc każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Henryk Zasławski jak zawsze prowadzi spotkania „CENTAURO”  na Siedleckiej. Zostaliśmy zaproszenie na spotkanie z Markiem Czuku. Promocja tomiku „Dżemowej trybuny poetów” na ulicy Zielonej 27 będzie jednocześnie ostatnim dżemowym spotkaniem z cyklu „AGNIESZKA BATTELLI ZAPRASZA”. Obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na kontynuowanie tego cyklu. Pozostaną warsztaty poetyckie prowadzone przez doktor Hannę Prosnak w ramach cyklu „AGNIESZKA BATTELLI ZAPRASZA”. Pierwsze w tym roku szkolnym odbędą się w październiku, termin w trakcie ustalania, miejsce- przyjazna Biblioteka na Andrzeja Struga.

Życzę zarówno twórcom jak i czytelnikom wspaniałych doznań artystycznych w sezonie 2012/2013  Agnieszka Battelli.

Maj-29-12

Grupa literacka “Centauro”

posted by Agnieszka

***
Grupa literacka “Centauro” przy O.K. “Górna” (Łódź, ul. Siedlecka 1) z okazji swojego minionego właśnie XXX-lecia przyznaje sukcesywnie symboliczne dyplomy dla członków i uczestników spotkań Grupy.
Do tej pory dyplomy w uznaniu dla Ich twórczości oraz wkładu w rozwój Grupy otrzymali (w kolejności chronologicznej):
Dorota Koman (poetka i piosenkarka), Wojciech Kądziela (poeta), Wojciech Janusz Wiśniewski (prozaik), Joanna Czajkowska (poetka) i Jacek Głębski (prozaik).
Dyplom Honorowej Członkini “Centauro” przyznano pani Marii Kondek w uznaniu dla jej twórczości malarskiej, plastycznej i literackiej a także z okazji jej 90. urodzin.

W dniu 21.05.2012 w ramach Wiosny Artystycznej na “Górnej” odbył się Turniej Jednego Wiersza organizowany przez Grupę Literacką “Centauro” i O.K. “Górna”.
Jury w składzie Rafał Gawin, Wojciech Kądziela i Henryk Zasławski przyznało
I nagrodę Jarosławowi Zarębie za wiersz pt. “Powiedziała” oraz II nagrodę Krzysztofowi Grzelakowi za wiersz “Kiedyś na pewno było ciszej”.

Luty-26-12

Henryk Zasławski

posted by Agnieszka

***
Z cyklu Wiersze Kresowe
.
WIERNY DO KOŃCA

Słucham muszli
naczynia prawieków
Fala o brzeg uderza
I słyszę pieśń
,,Bogiem sławiena Maryja’’…
A po lat tysiącu
Ponad Wawel
Słowo polskiego Papieża…
On ból z łagrów Kołymy i z lasów katyńskich
Zaniósł do Fatimy
I ocalony
Matce złożył u stóp
Z kulą…
Słuchaj muszli
w niej mówią prawieki
U wotum Ojczyzny
Złóż swoje milczenie…
.
Panu Kazimierzowi Podhajeckiemu i miastu Stryj
6 lutego 1991

Luty-26-12

Henryk Zasławski

posted by Agnieszka

***

Z cyklu Wiersze Kresowe
.
PADEREWSKI
.
(aneks do encyklopedii) 
Ignacy, Jan, urodzony 6 listopada 1860 w Kuryłówce w Tarnopolskiem
Zmarł 11 czerwca 1941 w Stanach Zjednoczonych Ameryki

.
Była jego pierwszą miłością
I ostatnią-
Teraz tam nad Bohem(na Berdyczów jadąc)
Nie ma Kuryłówki na mapach
Nikt listów już nie pisze Obce Drogowskazy
Obce domy
Obcy ludzie
Język obcy
.
Tam nikt nie pamięta Ignacego
(Odkąd pakt
odebrał Mu Ojczyznę i Kuryłówkę)
Nigdy już
Nie rozbrzmiewała tam jego
MUZYKA
Ten który stworzył ją na nowo
Zmarł na obczyźnie
.
A w Kuryłówce On jest obcy…
Tam nikt nie zna jego muzyki
.
Na Alpach w Splűgen
Grają ją lodowce
.
8 listopada 1990
.
 Encyklopedia Powszechna P.W.N-1983

Luty-22-12

„Śmierć Pegaza”

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka „Centauro” przy O.K. „Górna informuje,
że w dniu 20 lutego 2012r. odbył się II Turniej Poetycki
pt. „Śmierć Pegaza” (na upadek 100-letniej księgarnii „Pegaz” w Łodzi).

Jury w składzie: dr. Hanna Prosnak (przewodnicząca),

Wojciech Kądziela, Henryk Zasławski (sekretarz)
przyznało dwie równorzędne drugie nagrody:

* Annie Banasiak za wiersz pt. „DDA”
* Szymonowi Domagała-Jakuć za „Wiersz na śmierć Pegaza”

Listopad-29-11

Henryk Zasławski

posted by Agnieszka

***
Kiedy mnie nie było
.
trwał inny zachód słońca
plaża rozgrzana do białości
parzyła stopy ogniem oczekiwania
dzień kończył się w krzyku odlatujących
mew Hitchcocka
dwoje zakochanych w milczeniu
szło brzegiem morza
kamień smagany deszczem rozpadał się
na tysiąc mrówczych skał
ktoś spóźniony modlił się jeszcze
do umarłego boga poezji
samotna kobieta czekała na rozwiązanie
wiatr odpływał ciemnymi żaglami drzew
kiedy mnie nie było
ktoś za mnie napisał ten wiersz
.
1977