Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Luty-21-14

Janusz Janyst – Wiersze słowa owocowaniem

posted by Agnieszka

***

Wiersze słowa owocowaniem

.

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” opublikował niedawno zbiór wierszy Henryka Zasławskiego pt. Odwrócony krajobraz. Autor jest postacią znaczącą w łódzkim życiu kulturalnym. W latach 70-tych był przewodniczącym Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W roku 1980 założył grupę literacką „Centauro”, którą kieruje do dziś. Jest nieocenionym animatorem – systematycznie organizuje w domach kultury, klubach i bibliotekach spotkania poetyckie, wieczory autorskie, biesiady literackie i artystyczne. To człowiek o wyrazistych poglądach, niezrównany i pełen temperamentu prezenter, dyskutant, odważnie broniący zawsze wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Opublikował wcześniej dwa tomiki poetyckie – Kiedy otwiera się w nas szczelina (Wydawnictwo Łódzkie) oraz Stan wojenny poezji. Zapis czasu (”Centauro”). Jego wiersze drukowane były również w almanachach poetyckich oraz prasie.
Odwrócony krajobraz zawiera 35 utworów powstałych w różnym czasie, będących lirycznym przetworzeniem impulsów płynących z otaczającego nas świata. Poezja, określona przez autora jako „słowa owocowanie”, utrzymana jest w konwencji wiersza wolnego i pozbawiona językowych ozdobników. Stanowi emocjonalną i intelektualną reakcję na wydarzenia z bliższej i dalszej przeszłości, mówi też niekiedy o konkretnym człowieku. Poeta z równym zaangażowaniem pisze o Ignacym Janie Paderewskim, co o żarliwie modlącej się w kościele niewidomej lub dziewczynce zabitej podczas meczu krążkiem hokejowym. Ale bohaterami przekazu bywają także… wiewiórka lub stary dzban.
Osobną grupę tworzą wiersze dotyczące II wojny światowej, przywołujące tragedię Katynia, bohaterstwo walczących pod Monte Cassino, zapomniane groby żołnierzy polskich internowanych w Rumunii czy też zrównywane w PRL z ziemią groby AK-owców.
Zasławski, na poziomie ogólniejszych refleksji odnosi się do współczesności, do „czasu głupiego”, kiedy brakuje prawdy a tyle wciąż jest spraw do załatwienia, że „nie ma chwili na normalne życie”. Znajduje jednak w sobie optymizm: trzeba mieć nadzieję, wierzyć i kochać.

Janusz Janyst

Październik-3-13

Plenerowy turniej jednego wiersza

posted by Agnieszka

***

W sobotę 21.09.2013r. w plenerowym Turnieju jednego Wiersza organizowanym przez grupę literacką „Centauro” w łódzkich Łagiewnikach jury w składzie: Tadeusz Niezborała i Henryk Zasławski postanowiło
· Nie przyznać I nagrody
· Przyznać 2 równorzędne II nagrody tj. Jolancie Baczyńskiej i Barbarze Malczewskej
· Ponadto Nagrodę Specjalną (przyznaną przez założyciela grupy H. Zasławskiego) otrzymała seniorka (emerytowana nauczycielka) pani Janina Maria Sypniewska (za wiersz „Obietnice lata”)
Organizatorzy dziękują fundatorom nagród książkowych:
80-o letniemu Jubilatowi (któremu życzymy mnóstwo zdrowia i dalszej weny poetyckiej) panu Michałowi Szarganowi
oraz Wydawnictwu „Młyn”.

Kwiecień-18-13

Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

OŚRODEK KULTURY „GÓRNA” / tel. 42-684-66-47, 501-180-652, animatorzy@gorna.pl
STREFA KULTURY OTWARTEJ / tel. 501-180-632, strefa@gorna.pl
www.gorna.pl| www.facebook.com/osrodekkultury.gorna
GRUPA LITERACKA „CENTAURO”

Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” ogłasza przyjmowanie prac
na mający ponad trzydziestoletnią tradycję Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

> Prace należy nadesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu pod adresem
Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” (ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź)
z dopiskiem „Debiuty” do dnia 31.V.2013.
> W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy, w dziale prozy od 1 do 6 stron.
> Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
> Prace należy oznaczyć godłem.
W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
Imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.
Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Grupa Literacka „Centauro”
Henryk Zasławski
Ośrodek Kultury „Górna”
Koordynator ds. działalności kulturalnej
Andrzej Drańczuk

Październik-10-12

Wiersze niezamieszczone – Henryk Zasławski

posted by Agnieszka

***
.

Jest mroźny poranek lutego
tysiąc dziewięćset czterdziestego roku
jestem jeńcem Kraju Rad
prowadzonym
w nieznanym kierunku
w kieszeni na sercu
schowałem list od żony
o urodzeniu naszej córeczki
jest mroźny poranek lutego
jeszcze o tym nie wiem
jestem jeńcem Kraju Rad
prowadzonym
na rzeź do Katynia
.
nikt nie wypowiedział wojny
bezbronny jak baranek
jestem jeńcem Kraju Rad
kocham was
.
/Pamięci kpt. Adama Skalimowskiego/
.
28.XII.1990

Wrzesień-2-12

Nowy sezon poetycki

posted by Agnieszka

***

Wrzesień rozpoczyna nowy sezon poetycki. Przyniesie on z pewnością wiele spotkań z poezją, tak więc każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Henryk Zasławski jak zawsze prowadzi spotkania „CENTAURO”  na Siedleckiej. Zostaliśmy zaproszenie na spotkanie z Markiem Czuku. Promocja tomiku „Dżemowej trybuny poetów” na ulicy Zielonej 27 będzie jednocześnie ostatnim dżemowym spotkaniem z cyklu „AGNIESZKA BATTELLI ZAPRASZA”. Obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na kontynuowanie tego cyklu. Pozostaną warsztaty poetyckie prowadzone przez doktor Hannę Prosnak w ramach cyklu „AGNIESZKA BATTELLI ZAPRASZA”. Pierwsze w tym roku szkolnym odbędą się w październiku, termin w trakcie ustalania, miejsce- przyjazna Biblioteka na Andrzeja Struga.

Życzę zarówno twórcom jak i czytelnikom wspaniałych doznań artystycznych w sezonie 2012/2013  Agnieszka Battelli.

Luty-22-12

„Śmierć Pegaza”

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka „Centauro” przy O.K. „Górna informuje,
że w dniu 20 lutego 2012r. odbył się II Turniej Poetycki
pt. „Śmierć Pegaza” (na upadek 100-letniej księgarnii „Pegaz” w Łodzi).

Jury w składzie: dr. Hanna Prosnak (przewodnicząca),

Wojciech Kądziela, Henryk Zasławski (sekretarz)
przyznało dwie równorzędne drugie nagrody:

* Annie Banasiak za wiersz pt. „DDA”
* Szymonowi Domagała-Jakuć za „Wiersz na śmierć Pegaza”

Lipiec-15-11

XXX-lecie Grupy literackiej „Centauro”

posted by Agnieszka

***

Obchodząca swoje XXX-lecie w tym roku
Grupa literacka "Centauro" przy O.K. "Górna"
zaprasza członków i sympatyków
na "Trawnik kultury" (przy ławeczce Tuwima)
w sobotę 16 lipca (Łódź, ul. Piotrkowska 104)
na PREZENTACJE w godz. 17-21
w ramach Letniego Festiwalu Sztuki.

Pozdrawiam i dziękuję:

Grupa Literacka "Centauro"
przy O.K. "Górna"
Henryk Zasławski
Kwiecień-9-11

Jesteśmy aniołami

posted by Agnieszka

* * *

Jesteśmy aniołami

z jednym skrzydłem

Możemy latać

wtedy

kiedy obejmiemy

drugiego człowieka

Justyna Moniuszko

(stewardessa 1985-2010)

(zapis wiersza z relacji Alicji Resich-Modlińskiej w TVP 2

podał Henryk Z.)

Kwiecień-8-11

Katyński las

posted by Agnieszka

***

Katyński las

*

Jeszcze żyją staruszkowie z orderami

podpierając się laską

na spacer z dziećmi idą

między czerwone sosny i świerki

i cienie tysięcy rozstrzelanych

zgodnie z instrukcją

strzałem w tył głowy

na rozkaz komunisticzeskoj strany

Sowietskowo Sojuza

pamięci płk. dr Jana Kozłowskiego

oraz 23 tysięcy zamordowanych przez NKWD

oficerów polskich

Henryk Zasławski

(listopad 2004)

Luty-17-11

Konkurs

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka "Centauro" przy O.K. "Górna" (93-138
Łódź, ul. Siedlecka 
1)
ogłasza konkurs literacki tematyczny "Śmierć Pegaza" (na
upadek 
stuletniej księgarni "Pegaz").

Wiersz (wiersze) lub prozę do 2 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod 
godłem na adres grupy
(jw.) z podaniem nazwy konkursu do dn. 21.03.2011r. W dołączonej, 
zaklejonej kopercie oznaczonej
godłem prosimy podać imię, nazwisko, adres, telefon, ew. mail.
Bliższe informacje na poniedziałkowych spotkaniach "Centauro"
(godz. 
17-21).

Grupa literacka "Centauro"
Henryk Zasławski
42-684-66-47