Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Wrzesień-6-15

Konkurs Literacki pt. „Solidarność”

posted by Agnieszka

***
Ośrodek Kultury ”Górna” w Łodzi i Grupa Literacka ”Centauro”
z okazji XXXV Rocznicy pierwszych strajków Solidarnościowych
w lipcu (Lubelszczyzna) i sierpniu (Wybrzeże i Śląsk) w 1980r.
ogłaszają Konkurs Literacki pt. „Solidarność”.
Prace pod godłem (poezja lub proza do 5 stron maszynopisu)
w 2 egzemplarzach należy nadesłać w terminie do 30 września 2015
na adres: Grupa Literacka ”Centauro” – Ośrodek Kultury ”Górna” w Łodzi
(93-138, ul. Siedlecka 1) z dopiskiem Konkurs Literacki „Solidarność”.
Prosimy o zaznaczeniu na kopercie kategorii wiekowej:
- do 50 roku życia literą M, a powyżej literą S.
W osobnej kopercie oznaczonej godłem i załączonej do przesyłki
prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, telefonu i formy kontaktu.
Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia
kierując się zawartością artystyczną i merytoryczną zgłoszonych prac.
O rozstrzygnięciu Konkursu powiadomimy za pośrednictwem mediów
a laureatów zawiadomimy.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ewentualnego
bezpłatnego druku nagrodzonych utworów.
.

Z podziękowaniem:
Grupa literacka ”Centauro”
przy Ośrodku Kultury ”Górna”
w Łodzi
Henryk Zasławski

Luty-22-12

„Śmierć Pegaza”

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka „Centauro” przy O.K. „Górna informuje,
że w dniu 20 lutego 2012r. odbył się II Turniej Poetycki
pt. „Śmierć Pegaza” (na upadek 100-letniej księgarnii „Pegaz” w Łodzi).

Jury w składzie: dr. Hanna Prosnak (przewodnicząca),

Wojciech Kądziela, Henryk Zasławski (sekretarz)
przyznało dwie równorzędne drugie nagrody:

* Annie Banasiak za wiersz pt. „DDA”
* Szymonowi Domagała-Jakuć za „Wiersz na śmierć Pegaza”

Luty-17-11

Konkurs

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka "Centauro" przy O.K. "Górna" (93-138
Łódź, ul. Siedlecka 
1)
ogłasza konkurs literacki tematyczny "Śmierć Pegaza" (na
upadek 
stuletniej księgarni "Pegaz").

Wiersz (wiersze) lub prozę do 2 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod 
godłem na adres grupy
(jw.) z podaniem nazwy konkursu do dn. 21.03.2011r. W dołączonej, 
zaklejonej kopercie oznaczonej
godłem prosimy podać imię, nazwisko, adres, telefon, ew. mail.
Bliższe informacje na poniedziałkowych spotkaniach "Centauro"
(godz. 
17-21).

Grupa literacka "Centauro"
Henryk Zasławski
42-684-66-47
Styczeń-3-11

Konkurs

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka "Centauro" przy Ośrodku Kultury
"Górna"
(Łódź, ul. Siedlecka 1, tel. 42-684-66-47, www.gorna.pl; gorna@gorna.pl )
przesyła informację, że
przedłużamy termin nadsyłania tekstów na konkursy literackie tematyczne
(nagrody książkowe
- ewentualni mecenasi, mogący poszerzyć pulę nagród, będą bardzo mile

widziani):

* "Okno na świat"
* "Pytania o Polskę"
* "Wawel"
* "Casablanka"

Wiersze (wiersze) lub prozę do 4 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod
godłem na
adres grupy (jw.) z podaniem nazwy konkursu.
W dołączonej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem prosimy podać
imię,
nazwisko,
adres, telefon, ew. mail. i przesłać do 10.02.2011r.
Bliższe informacje na poniedziałkowych spotkaniach "Centauro"
(godz.
17-21).

Jury w/w konkursów (w składzie: Daniela Zajączkowska, Andrzej Hynas i
Henryk Zasławski) po wstępnym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami z uwagi na
niedużą ilość
prac w poszczególnych konkursach (poniżej 5-u w każdej kategorii)
postanowiło
przedłużyć termin konkursów jw. i prosić autorów nadesłanych już
prac o
cierpliwość.

Jednocześnie podkreślamy, że każdy autor może wziąć udział we
wszystkich
czterech
konkursach i życzymy wszystkim Pomyślnego Nowego Roku nie tylko
literacko.
Wrzesień-8-10

KONKURS

posted by Agnieszka

***


Grupa literacka „Centauro” przy O .K. ” Górna”  w Łodzi ogłasza otwarty konkurs literacki tematyczny. Nagrody książkowe.

Tematy;

-”Okno na świat”

-”Pytania o Polskę”

-”Wawel”

-”Casablanca”


Wiersze (wiersz), lub prozę do 4 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod godłem na adres grupy. W załączonej kopercie oznaczonej godłem prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu,telefonu, adresu mail.

Prace konkursowe w 4 egzemplarzach proszę przesyłać na adres; 93-138 Łódź ul. Siedlecka 1 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” w terminie do 15 listopada 2010 roku.(decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki w godzinach 17-21-a, podczas spotkań Grupy „Centauro”, pod numerem telefonu 42  684-66-47. Osoba odpowiedzialna Henryk Zasławski.

Jeden autor może przesłać prace na różne tematy, oraz może zarówno przesłać wiersze jak i prozę. Prace jednego autora mogą być oznaczone jednym godłem, lub różnymi godłami. Warunkiem podstawowym jest nie przekroczenie 4 stron maszynopisu zarówno w dziedzinie poezji, jak i prozy.

Poszukujemy także osób, instytucji, firm, które udzielą wsparcia nie tylko finansowego dla działalności Grupy” Centauro”, co pozwoli na fundowanie atrakcyjniejszych nagród , oraz na działalność wydawniczą.

Marzec-30-10

Janina Nożownik – I nagroda- Hellada

posted by Agnieszka

***

mity

zmyślenia

co były

i będą

.

mity

dzieją się ciągle

spójrz

właśnie z nieba spada Ikar

Amazonki uśmiercają synów

Prometeusz uczłowiecza ludzi

.

rodzi się  j e d y n y

miliardowy człowiek

.

wznosi się bezskrzydły Ikar

Amazonki wskrzeszają synów

Prometeusz w okowach

.

niejeden z miliardów

umiera z głodu

z miłości

lub z braku miłości

.

zdarzają się nieśmiertelni

z powodu mitu o Sztuce

Marzec-24-10

Krystyna Igras Pokrówka

posted by Agnieszka

***

W ZAKOLACH PODOLA

.

Wiatr czesze czupryny łąk

kwiatom loki zakręca

-świerszcz na źdźbło – smyczku

wygrywa czułostkowe akordy

-nad kadzielną siana

-płyną jak gołębie

białe obłoki

-ukołysany bryzą motyl

złożył wachlarz cętkowany

na krzewinie zastygł

-zioła z kwiatowych koszy

rozlały flakony korzenne

-słońce spięte w bransoletę

potoczyło koło

po kładkach chmur

zadrżały promienne pręgi

zahuśtały hamakiem nad Podolem

iskry odbite o skały

rozświetliły dworek krzemieniecki

pobiegły pomiędzy jarami

po stromiznach urwistych zakoli.

.

Przy grobie matki Salomei

strzeliły promienną fontanną

uniosły testament wieszcza

pieśnią młodzieży w niebo.

.

Obłoki pokłoniły się w hołdzie

głosząc na świata cztery strony

otwartym

Słowackiego rok jubileuszowy.

.

Krzemieniec, 4 wrzesień 2009 rok

Sierpień-26-09

CENTAURO – Konkurs Poetycki do 30.09.br.

posted by Agnieszka

Grupa literacka „Centauro” przy Ośrodku Kultury „Górna” (93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1) wspólnie z Towarzystwem Greckim w Łodzi ogłasza KONKURSY POETYCKIE pt.

· „Hellada” (cel: przybliżenie kultury helleńskiej – kolebki cywilizacji europejskiej)

· „Juliusz Słowacki” (200-lecie urodzin wieszcza)

Wiersze (od 1-ego do 5-u) lub poemat prosimy przesyłać pod godłem w 3 egzemplarzach na adres jw. z dopiskiem „konkurs poetycki” do 30.09.2009r.

Udział w konkursie mogą wziąć poeci zarówno zrzeszeni w związkach twórczych jak i niezrzeszeni.

Wiersze oceni jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatorów (nagrody książkowe).