Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Grudzień-16-13

Agnieszka Battelli / Katarzyna kuczborska Przybylska

posted by Agnieszka

***

Idiomy

Idiomy,
słowa w słownikach,
maja swoje reguły, wyjątki.
Tłumaczone na inne języki.
A ciebie nie umiem,
zapisać na nowo.

.
Les idiomes / A. Battelli : SANS TITRE /

Les idiomes,
Les mots enfermés dans les dictionnaires,
Chacun a sa règle, ses exceptions.
Traduits dans les autres langues.
Et Toi, je ne sais pas
Te transcrire de nouveau.