Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Październik-3-13

Konkurs literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

Grupa Literacka „Centauro” przy Ośrodku Kultury „Górna” w Łodzi
ogłasza przyjmowanie prac na mający ponad trzydziestoletnią tradycję
konkurs literacki „DEBIUTY”.

* Prace należy nadesłać do dnia 15.XI.2013 w dwóch egzemplarzach
maszynopisu na adres: Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna”
(ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź) z dopiskiem „Debiuty”.

* W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy,
w dziale prozy od 1 do 6 stron

* Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

* Prace należy oznaczyć godłem.

* W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.

* Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Wrzesień-8-10

KONKURS

posted by Agnieszka

***


Grupa literacka „Centauro” przy O .K. ” Górna”  w Łodzi ogłasza otwarty konkurs literacki tematyczny. Nagrody książkowe.

Tematy;

-”Okno na świat”

-”Pytania o Polskę”

-”Wawel”

-”Casablanca”


Wiersze (wiersz), lub prozę do 4 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod godłem na adres grupy. W załączonej kopercie oznaczonej godłem prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu,telefonu, adresu mail.

Prace konkursowe w 4 egzemplarzach proszę przesyłać na adres; 93-138 Łódź ul. Siedlecka 1 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” w terminie do 15 listopada 2010 roku.(decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki w godzinach 17-21-a, podczas spotkań Grupy „Centauro”, pod numerem telefonu 42  684-66-47. Osoba odpowiedzialna Henryk Zasławski.

Jeden autor może przesłać prace na różne tematy, oraz może zarówno przesłać wiersze jak i prozę. Prace jednego autora mogą być oznaczone jednym godłem, lub różnymi godłami. Warunkiem podstawowym jest nie przekroczenie 4 stron maszynopisu zarówno w dziedzinie poezji, jak i prozy.

Poszukujemy także osób, instytucji, firm, które udzielą wsparcia nie tylko finansowego dla działalności Grupy” Centauro”, co pozwoli na fundowanie atrakcyjniejszych nagród , oraz na działalność wydawniczą.