Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Październik-11-11

JANUSZ JANYST

posted by Agnieszka

***
Sekrety „teatralnej machiny”
.
.
Teatr, będący wykreowanym przez artystów światem fikcyjnym, związany jest w naszej tradycji ze sceną znajdującą się w przystosowanym do prezentacji budynku. Miłośników teatru powinny zainteresować wydane nie tak dawno przez WIST, a poświęcone właśnie architektoniczno-technicznej bazie scenicznych działań, dwie książki inż. Jerzego Gumińskiego: „Przemijają lata, zostają teatry” oraz „Porozmawiajmy o technologii teatru”.
.
– Teatr to precyzyjna i skomplikowana machina, w której każdy element jest ważny i każdy decyduje o sprawnym funkcjonowaniu całości – pisze autor, znany jako twórca wielu projektów z zakresu technologii sceny, oświetlenia, napędów urządzeń scenicznych a także programów techniczno-funkcjonalnych dla placówek krajowych i zagranicznych. Pełniąc funkcje dyrektorskie kierował realizacją inwestycji technicznych, jak i samą budową licznych obiektów przeznaczonych na cele kulturalne. Wyposażał je w nowoczesne urządzenia, zaś w dawnych budowlach zastępował nimi technologie przestarzałe, osiągając najwyższe standardy europejskie dzięki własnym pomysłom, często na wskroś oryginalnym rozwiązaniom prototypowym.
W swoim czasie był założycielem Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Teatr”, które skupiło wybitnych fachowców – ludzi będących zresztą nie tylko specjalistami od projektowania, konstruowania i budowania, ale autentycznymi pasjonatami traktującymi swą pracę jako wielkie wyzwanie, życiową przygodę a zarazem misję służenia sztuce myślą techniczną.
Na początku kariery zawodowej Gumiński związał się z budową Teatru Wielkiego w Łodzi, niegdyś jednego z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, po II wojnie światowej największej w naszym kraju inwestycji teatralnej, zaprojektowanej i zrealizowanej od podstaw. Pierwsza z wymienionych książek rozpoczyna się od omówienia przebiegu tej budowy i zaprojektowanych dla Teatru Wielkiego rozwiązań technicznych. Na następnych stronicach naświetlone zostało to, co łączyło się ze wznoszeniem Teatrów Muzycznych w Gdyni, Łodzi, Opera Nova w Bydgoszczy, Kieleckiego Centrum Kultury oraz wyposażaniem bądź modernizacją dziesięciu innych gmachów. Opisy ilustrowane są zdjęciami, także planszami przedstawiającymi m.in. technologię poszczególnych scen. Dopełnienie stanowią rozdziały dotyczące krajowych konkursów architektonicznych, działalności projektantów i wykonawców.
Druga z sygnalizowanych prac – jak poprzednia, będąca książką w pełni komunikatywną w treści, bo adresowaną do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką teatralną – stawia w centrum uwagi już konkretne urządzenia techniczne. We wstępie autor zauważa: – pogodzenie indywidualnych projektów architektonicznych z technologią, która zapewni dobre funkcjonowanie obiektu, wymaga za każdym razem innych, oryginalnych, nieraz innowacyjnych rozwiązań. Teatr bowiem nie znosi sztampy również w rozwiązaniach technologicznych.
Prezentując skomplikowaną, teatralną maszynerię, Gumiński przybliża laikom współczesne osiągnięcia w tej dziedzinie, włącznie z najnowszą aparaturą cyfrową. Koncentruje się na tym, co mieści się w obrębie sceny i widowni, nie pomija wszakże parametrów i wyposażenia sal prób, garderób, pomieszczeń obsługi technicznej, magazynów, pracowni, warsztatów. Teatr pokazany od zaplecza, od środka, ujawnia niejeden swój sekret. Obie książki, spełniające kryteria dobrze pojętego popularyzatorstwa, godne są polecenia również dlatego, że wydane zostały w atrakcyjnej formie albumowej.
.
JANUSZ JANYST