Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Marzec-7-11

Wyniki konkursu na oktostych

posted by Agnieszka

***

Wyniki konkursu na oktostych
Wyniki konkursu.
Werdykt jury konkursu na oktostych pod honorowym patronatem Marii Iwaszkiewicz zorganizowanego przez Radio Łódź SA, Katedrę Literatury i Tradycji Romantyzmu oraz Katedrę Literatury polskiej XX i XXI W. UŁ.
13 lutego 2011 roku zebrało się jury w składzie: Jacek Brzozowski – przewodniczący, Krystyna Pietrych i Tomasz Cieślak – członkowie.
Po przeanalizowaniu 357 prac nadesłanych na konkurs, jury zdecydowało o przyznaniu głównej nagrody pani Ilonie Lańskiej z Andrespola za wiersz WIECZÓR, oznaczony godłem „castorp”. Postanowiono ponadto wyróżnić: panią Agatę Żyźniewską z Łodzi za EROTYK, oznaczony godłem „Chalkedon”, pana Janusza Koryla z Rzeszowa za wiersz NIC WIĘCEJ, oznaczony godłem „Partyzant”, pana Roberta Miniaka z Łodzi za utwór SKANSEN, oznaczony godłem „Piżmak w ciżemkach”.
Teksty można przeczytać na stronie Radia Łódź Laureatom gratuluję Agnieszka Battelli:)