Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Styczeń-31-10

Wojciech Tworko

posted by Agnieszka

***


Odwołanie Józefa K.
*
Z uwagi na:
*
Artykuł – ustęp i punkt
Dziennika Ustaw -numer z dnia
z późniejszymi zmianami
i ze względu na artykuł i ustęp
uchylony rozstrzygnięciem
Trybunału- z dnia i roku
jako skutku zapytania prawnego
Sądu  w rozprawie odwoławczej
sygnatura akt – numer łamany na rok
oraz ze względu na wyrok
Trybunału
o niezgodności tejże ustawy
z uchwałą tegoż Trybunału
w sprawie – sygnatura z roku
i Dyrektywą Komisji
a także nowelizacją
uchylającej ten ustęp za punktem
(co wywołało publiczny
ostry spór wybitnego profesora z jednej strony
z profesorem wybitnym z drugiej strony
o interpretację owego ustępu)
bowiem… aby zachować jego spójność logiczną
z rozporządzeniem Ministra z dnia
należałoby przyjąć wykładnię która by była
w sprzeczności z punktem co do którego
jego konieczność uznano za bezdyskusyjną
uważam podstawę prawną mojego skazania
za nietrafną i stojącą w oczywistej sprzeczności
z aktualnym stanem prawa
*
i wnoszę:
w myśl artykułu Ustawy z dnia i roku
popartej artykułem Konwencji Praw z roku
o:
uchylenie wyroku w całości
oraz rozpatrzenie sprawy ponownie
niniejszym także
biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg postępowania
w oparciu o punkt Kodeksu K i punkt Kodeksu C
wymawiam pełnomocnictwo
swojemu dotychczasowemu adwokatowi
*

Z poważaniem
Józef K.